Γενικοί Όροι

Γενικοί Όροι

Η χρήση του site διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές και να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρρυθμη λειτουργία του site.

Το site διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης το αποδέχεται, να δακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του site με ή χωρίς προειδοποίηση.

Το SEAT-EPIRUS.GR διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να τροποποιήσει χωρίς προειδοποίηση αγγελίες που παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους ή τα χρηστά ήθη.

Η διαχειριστική ομάδα του Seat-Epirus Club θέλει να σας ενημερώσει σχετικά με τον νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR.

Στην διαδικτυακή κοινότητα του Seat-Epirus Club έχετε τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων που μοιράζεστε μαζί μας και στο παρακάτω κείμενο γίνεται εκτενής αναφορά στο πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Ποια δεδομένα λαμβάνουμε από εσάς;

Α. Πάγια στοιχεία, που καταγράφονται κατά την περιήγηση στις σελίδες του «δικτυακού τόπου»:

– Διεύθυνση IP, την μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση που αποδίδεται από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet στον επισκέπτη/χρήστη για την ταυτοποίηση του στο δίκτυο

– Το λογισμικό περιήγησης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης για την πλοήγηση του στο παρόν δικτυακό κόμβο.

 Β. Υποχρεωτικά στοιχεία, τα οποία δηλώνονται κατά την εγγραφή για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους:

– ψευδώνυμο

– κωδικός πρόσβασης

– η διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας του επισκέπτη/χρήστη (e-mail)

– μοντέλο αυτοκινήτου
Τα συγκεκριμένα στοιχεία παραμένουν στο αρχείο του διαχειριστή του δικτυακού τόπου, αξιοποιούνται μόνο για το σκοπό o οποίος έχει ήδη αναφερθεί και δεν κοινοποιούνται, προωθούνται, ανακοινώνονται, δημοσιεύονται σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή (contact form) προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση «Δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους ο διαχειριστής του «δικτυακού τόπου» δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζονται στους τόπους αυτούς.

Στις υπηρεσίες συνομιλιών (Chat, Shoutbox) και συζητήσεων (Forum) ο «δικτυακός τόπος» και ο διαχειριστής αυτού δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες/επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν γνωστοποιεί το περιεχόμενο σε τρίτους (εκτός των αρμόδιων και μόνο αρχών).

 

Διαχείριση δεδομένων (GDPR)

Κάνουμε χρήση των δεδομένων σας μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους μας τα έχετε μεταδώσει. Στα πλαίσια δηλαδή της επεξεργασίας των ερωτημάτων σας και για τη διευκόλυνση σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας ορίζουμε εν μέρει παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι λαμβάνουν και χρησιμοποιούν τα αναγκαία δεδομένα αποκλειστικά για την εκτέλεση των εν λόγω εντολών. 

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα πρωτοκόλλησης και τα λοιπά σχετικά δεδομένα για την προστασία των συστημάτων μας και για αναγνώριση τυχόν επιθέσεων σ’ αυτά. Δεν έχουμε δυνατότητα να διαπιστώσουμε την ταυτότητα συγκεκριμένου προσώπου από τα δεδομένα πρωτοκόλλησης. Επίσης δεν πραγματοποιούμε διασύνδεση με άλλες πηγές δεδομένων.

Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μας έχουν δοθεί οικειοθελώς από σας και χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για την αποστολή ενημερωτικών emails μόνο εφ’όσον το επιλέξετε (ενημέρωση για θέματα στα οποία έχετε γραφτεί συνδρομητής) ή για τη διευκόλυνσή σας, όπως για παράδειγμα για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασής σας και μόνο  εφ’ όσον ζητήσετε ρητά κάτι τέτοιο.

Από τη στιγμή που δε χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους είχαν συλλεγεί, τα διαγράφουμε άμεσα, εφόσον δεν υφίσταται κάποια νομική υποχρέωση τήρησης τους.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης. Έχετε δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Περαιτέρω έχετε δικαίωμα να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον.

Επιπρόσθετα έχετε, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, δικαίωμα διόρθωσης, δέσμευσης (κλειδώματος) και διαγραφής των εν λόγω δεδομένων. Παρακαλούμε σ’ αυτές τις περιπτώσεις να απευθυνθείτε μέσω Email στο αρμόδιο τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αναφέρεται παρακάτω ή μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη ενημερωτικών emails, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, επιλέγοντας τη διακοπή της λήψης αυτών μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που θα εμφανίζεται στο εκάστοτε ενημερωτικό email που λαμβάνετε ή μέσα από τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Τα άρθρα και μηνύματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν συνδέσεις (Links) σε άλλες ιστοσελίδες. Οι προηγούμενες πληροφορίες αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν μόνο για την δική μας ιστοσελίδα. Παρακαλούμε να δίνετε προσοχή στα οριζόμενα των συνδεόμενων ιστοσελίδων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αναφορικά με περιεχόμενα ιστοσελίδων τρίτων, που παρέχονται μέσω Links και προβάλλονται με ιδιαίτερο τρόπο δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν τα υιοθετούμε.

Για παράνομα, προβληματικά ή ελλιπή περιεχόμενα των συνδεόμενων ιστοσελίδων, καθώς και για βλάβες, που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών τους, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο πάροχός τους.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. Οι δικτυακοί τόποι μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία υπολογιστών Acme αποθηκεύσει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, η Acme μπορεί να έχει πρόσβαση στο δικό της cookie, αλλά όχι σε αυτό μιας άλλης εταιρείας.

Το Seat-Epirus Club χρησιμοποιεί cookies για τους εξής σκοπούς:

  • Για να μας βοηθούν να σας αναγνωρίζουμε από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ως προηγούμενο επισκέπτη και να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις που ενδέχεται να είχατε ορίσει όταν το πρόγραμμα περιήγησής σας επισκέφτηκε τον Ιστότοπο. Για παράδειγμα, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα επαναλαμβάνετε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο.
  • Για να μας βοηθήσουν να εξατομικεύουμε το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που βλέπετε όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο.
  • Για να μας βοηθήσουν να μετράμε και να διερευνούμε την αποτελεσματικότητα του διαδραστικού online περιεχομένου, των λειτουργιών, διαφημίσεων και άλλων επικοινωνιών και * Για να παρακολουθούμε αναλυτικά στοιχεία και τη χρήση του Ιστότοπου και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες του Ιστότοπου.

Επικοινωνία

Αν έχετε κι άλλες ερωτήσεις για την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, τότε παρακαλούμε να απευθυνθείτε στo μέλος admin Διαχειριστή της διαδικτυακής κοινότητας του Seat-Epirus Club ή στο contact form

 

*Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός του Seat-Epirus Club.

Third Parties

Invisible reCAPTCHA

This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.

Για τον πωλητή:

Το email σας είναι ασφαλές. Το SEAT-EPIRUS δεν θα το γνωστοποιήσει σε κανέναν τρίτο. Επίσης, το email σας δεν θα είναι ορατό στις σελίδες των αγγελιών σας, εκτός αν εσείς το συμπεριλάβετε στο κείμενο της αγγελίας, πράγμα που σας συνιστούμε να αποφύγετε διότι με αυτόν τον τρόπο εύκολα θα γίνετε στόχος των spammers.
όταν δημοσιεύετε μια αγγελία στο SEAT-EPIRUS, παραμένετε όσο πρέπει ανώνυμοι. Σε κάθε αγγελία σας, έχετε την επιλογή να δημοσιεύσετε ή όχι το τηλέφωνό σας. Οι επισκέπτες που ενδιαφέρονται και επιθυμούν να σας στείλουν email, μπορούν να το κάνουν πατώντας το κουμπί “EMAIL” και εισάγοντας το μήνυμά τους. Το SEAT-EPIRUS θα σας παραδώσει το μήνυμα χωρίς να αποκαλύψει το email σας.
Το SEAT-EPIRUS δεν θα στείλει ποτέ διαφημιστικά μηνύματα τρίτων στο email σας. Το SEAT-EPIRUS θα χρησιμοποιήσει το email μόνο για να σας ενημερώνει για την κατάσταση των αγγελιών σας και να σας φέρνει σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.
Σε κάθε αγγελία σας, θα πρέπει να εισάγετε έναν Ταχυδρομικό Κωδικό. Το στοιχείο αυτό δίνει στο SEAT-EPIRUS τη δυνατότητα να εντοπίσει την ευρύτερη περιοχή που βρίσκεστε εσείς (και το αντικείμενο που πουλάτε), ώστε οι επίδοξοι αγοραστές να μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε είδη εντός της γεωγραφικής τους εμβέλειας. Η εμφάνιση του χάρτη κάθε αγγελίας δείχνει μόνο την ευρύτερη περιοχή του ταχυδρομικού κωδικού.
Σας συνιστούμε να αποφεύγετε να δημοσιεύετε προσωπικά στοιχεία (όπως την πλήρη διεύθυνσή σας) στην αγγελία σας. Παρότι η πλειοψηφία των χρηστών του SEAT-EPIRUS έχουν αγαθές και έντιμες προθέσεις, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται στον ευρύ χώρο του διαδικτύου και είναι στη διάθεση κάποιων ίσως κακόβουλων επισκεπτών. Να είστε προσεκτικοί με όσα δημοσιεύετε.

 

Για τον αγοραστή:

Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε εγγραφή του email σας στο SEAT-EPIRUS. Κάθε αγγελία ειναι ορατή τόσο σε εγγεγραμμένους όσο και σε μη εγγεγραμένους χρήστες. Αν όμως επιθυμείτε να εγγραφείτε, θα απολαμβάνετε κάποιες επιπλέον πρόσθετες επιλογές, όπως αποθήκευση αγαπημένων ή ανάθεση ανέυρεσης κάποιου συγκεκριμένου αντικειμένου στον ‘Sniffy’.
Το email σας είναι ασφαλές. Το SEAT-EPIRUS δεν θα το γνωστοποιήσει σε κανέναν τρίτο και δεν θα στείλει ποτέ διαφημιστικά μηνύματα τρίτων στο email σας.
όταν αναθέτετε στον ‘Sniffy’ να ψάχνει τις νέες αγγελίες που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης που θα του δώσετε, το SEAT-EPIRUS θα σας στέλνει email για νας ενημερώσει ότι αυτό που ψάχνετε βρέθηκε. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ακυρώσετε την επιλογή αυτή, διαγράφοντας την εντολή ανέυρεσης.
όταν κάνετε προσφορά (BID) σε κάποιο αντικείμενο, ο πωλητής θα ενημερωθεί για την προσφορά σας και θα του κοινοποιηθεί το email σας, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας εφόσον συμφωνεί με την προσφορά σας.
όταν έχετε κάνει προσφορά (BID) σε κάποιο αντικείμενο, το SEAT-EPIRUS θα σας ενημερώσει αν κάποιος άλλος χρήστης κάνει μεγαλύτερη προσφορά. Αυτή η ειδοποίηση θα γίνει μόνο μια φορά, εκτός αν κάνετε νέα προσφορά στο ίδιο αντικείμενο.
όταν στείλετε email σε κάποιον πωλητή, πατώντας το κουμπι ‘EMAIL’ της αγγελίας, τότε το δικό σας email κοινοποιείται στον πωλητή προκειμένου αυτός να επικοινωνήσει μαζί σας απ’ ευθείας.
Αποποίηση ευθύνης

Περιεχομένου:
Το site αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του site, δεν εγγυάται όμως για την ορθότητα, την πληρότητα ή και τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων του. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθούν ως προτροπή για αγορά ή πώληση.Κατά συνέπεια ο κάθε χρήστης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες του site με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών μηνυμάτων ή/και του περιεχομένου που αναδύεται από παραπομπές σε άλλους διαδικτυακούς χώρους που ενδεχομένως να αναφέρονται στο site.

Ο συντάκτης κάθε αγγελίας είναι υπεύθυνος για τη νόμιμη διακίνηση του προϊόντος προς πώληση που δημοσιεύει. Είναι υπεύθυνος και εγγυάται ο ίδιος τόσο για τη νόμιμη προέλευσή του, όσο και για τη δυνατότητα της νόμιμης συναλλαγής. Στην ενότητα Επικίνδυνες Κατηγορίες αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά είδη, η πώληση των οποίων δεν επιτρέπεται, είτε επειδή διέπεται από ειδικούς νόμους, είτε επειδή αντίκειται στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Αδιάλειπτης και σωστής λειτουργίας:

Το site δηλώνει ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η λειτουργία του να τελείται τεχνικά άψογα και οι υπηρεσίες του να παρέχονται αδιάκοπα και χωρίς προβλήματα. Δεν ευθύνεται όμως για την περίπτωση που ανεξαρτήτως λόγου, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του site ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του site αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα του περιεχομένου παραμένουν στο site ή τους συντάκτες αυτού. Ο/οι δικαιούχος/οι έχει τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει ή καταργήσει το περιεχόμενο ή την παρουσία του site, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται υπέρ του site.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Άρτας. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του site, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Χρήσιμος Οδηγός για επιτυχημένες συναλλαγές
Οι περισσότεροι από τους χρήστες του SEAT-EPIRUS.GR είναι συνεπείς και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται όπως έχουν προσυμφωνηθεί, χωρίς προβλήματα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που κάποιο επιτήδιοι θα εμφανιστούν στο χώρο μας, όπως συμβαίνει και στη ζωή, για να εκμεταλλευτούν κάποιους από εμάς. Παρακάτω αναφέρουμε μερικές χρήσιμες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να μην έχετε τίποτα δυσάρεστο να θυμάστε από τις συναλλαγές σας στο SEAT-EPIRUS.GR :

Να είστε ευγενικοί και καλοπροαίρετοι, αλλά και επιφυλακτικοί απέναντι σε υπερβολικά ελκυστικές προσφορές. Εμπιστευτείτε το ένστικτο και την κρίση σας για να προφυλαχτείτε από κάτι που μοιάζει υπερβολικά καλό για να είναι αληθινό.
Βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο που επιλέξατε, είναι αυτό ακριβώς που παρουσιάζεται στην αγγελία. Μη διστάσετε να ζητήσετε περισσότερες διευκρινίσεις ή φωτογραφίες από τον πωλητή, αν νομίζετε ότι το χρειάζεστε. Επιβεβαιώστε την καλή κατάσταση και λειτουργία του.
Προσπαθήστε να συλλέξετε όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε για τον πωλητή, ρωτώντας τον ίδιο και αναζητώντας πληροφορίες γι αυτόν στο διαδίκτυο. Όσο καλύτερα γνωρίζετε το συναλλασσόμενο, τόσο πιο ασφαλής θα είναι η συναλλαγή σας μαζί του.
Ερευνήστε τις υπόλοιπες καταχωρίσεις του πωλητή: αν έχει πολλές καταχωρίσεις σε δημοφιλείς κατηγορίες (πχ. Αυτοκίνητα,Ανταλλακτικά / Αξεσουάρ κλπ) και σε πολύ καλές τιμές, τότε καλό θα είναι να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί.
Προσπαθείτε να κάνετε συναλλαγές «χέρι με χέρι». Έτσι ο αγοραστής θα ελέγχει εκ του φυσικού το αντικείμενο που αγοράζει και ο πωλητής δεν θα ανησυχεί για την αποπληρωμή, διότι θα γίνεται επι τόπου.
Μερικοί χρήστες μπορεί να αισθανόμαστε άβολα να δεχθούμε κάποιον άγνωστο στο σπίτι μας, ή να επισκεφτούμε το σπίτι κάποιου αγνώστου για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να επιλέγουμε κάποιον δημόσιο πολυσύχναστο χώρο κοινής αποδοχής για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ίσως επίσης θα θέλαμε να είχαμε και κάποιο συνοδό μαζί μας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Επικίνδυνες κατηγορίες
Δεν επιτρέπονται οι αγοραπωλησίες που παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία ή τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται για παράδειγμα:

Κλοπιμαία
Υπηρεσιακά έγγραφα (όπως Πιστοποιητικά, Άδειες, Διπλώματα, Ταυτότητες κλπ)
Πολεμική και εκρηκτική ύλη, ραδιενεργές ουσίες και λοιπά υλικά επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και σωματική ακεραιότητα
Ανθρώπινα όργανα.
Αρχεία χωρίς πιστοποιητικό γνησιότητας και νόμιμης κατοχής (όπως αρχεία ταινιών, αρχεία μουσικής, αρχεία software εφαρμογών κλπ)
Πορνογραφία σε οποιαδήποτε μορφή της και πορνογραφικό υλικό
Ναρκωτικά και παρεμφερείς χημικές ή ψυχότροπες ουσίες [Ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά»].
Απαγορεύεται η προσφορά ή πώληση προϊόντων που διέπονται από ιδιαίτερο νομοθετικό πλαίσιο για τη διακίνησή τους. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται για παράδειγμα:

Χρεόγραφα, ομόλογα, μετοχές, εταιρικά μερίδια
Λαχεία, κλήροι, κουπόνια και ο,τιδήποτε σχετίζεται με τυχερά και κερδοφόρα παιχνίδια και υπόκεινται στο Νόμο περί Λαχειοφόρων Αγορών [Ν. ΑΧΛ/1887 «Περί Λαχείων» και τις τροποποιήσεις αυτού]
Φάρμακα και ιατρικά προϊόντα υπό την έννοια της ελληνικής νομοθεσίας περί φαρμάκων [Άρθρο 1 του ν.δ. 96/1973, όπως ισχύει και του άρθρου 2 της Υ.Α. Α6/10983/1984].
Τηλεπικοινωνιακά μέσα που αντιτίθενται στη Νομοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών [Ν. 3592/2007 άρθρο 8 παρ. 21 και ΥΑ Μεταφορών και Επικοινωνιών 608/2002].
Τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης που υπόκεινται στον αγορανομικό κώδικα [ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως αναθεωρήθηκε με τον Ν. 3668/2008 και λοιπές Υ.Α. και αγορανομικές διατάξεις]

Back to top

Facebook

Designed by LMDesign
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων